Het gebeurt steeds vaker dat mensen met een psychiatrisch verleden hulp in de complementaire sector gaan zoeken. Door de vele bezuinigingen in de GGZ zijn er minder plaatsen beschikbaar en worden de wachttijden langer. De behandeling die men uiteindelijk krijgt is veelal gericht op het afstemmen van medicijnen in combinatie met tips over hoe met de problematiek om te gaan. Kortom, de reguliere sector lijkt te kort te schieten, waardoor veel mensen de overstap naar een vrij gevestigde complementaire behandelaar maken.

Mensen vertellen dat ze zich niet als persoon behandeld hebben gevoeld, dat ze alleen tips hebben gekregen die ze al zelf wisten, dat ze geen echte therapie hebben gekregen, dat er niet gevraagd naar hun ervaringen in het verleden, dat ze alleen vanuit een protocol behandeld zijn waar geen ruimte was voor hun uniek zijn, dat ze afgewezen werden op het moment dat ze geen medicijnen wilden nemen. Ze willen dan als mens gezien worden en een behandeling op maat krijgen.

Misschien lukt het niet iedereen om na een psychose, een opname, een heftige depressie, een trauma zonder medicijnen een waardig leven te kunnen leiden. Toch geloof ik dat mensen wel de mogelijkheid moeten krijgen om naar de ‘roots’ van het probleem te komen en op een natuurlijke manier te herstellen. De brede ervaring die ik in mijn werk heb kunnen opdoen, waar ik mensen tijdens acute psychose, tijdens opnames, dagbehandeling en poliklinische behandeling heb begeleid, helpt me om situaties in te schatten en evalueren, in het vertrouwen dat therapie veranderingen kan bewerkstellen ook als een diagnose als psychose, persoonlijkheid stoornis, angststoornis, depressie reeds vastgesteld is geweest.