We leven in een multiculturele maatschappij en Amsterdam is een multiculturele stad waar mensen uit de hele wereld samenkomen en relaties aangaan. Uit ervaring weet ik hoe het is naar een ander land te verhuizen en een nieuw leven te beginnen. De uitdagingen die mensen tegenkomen als ze in een ander land gaan wonen liggen vaak in de clash tussen de cultuur van herkomst en de cultuur in het land van adoptie. Mensen kunnen in een crisis terecht komen als ze zich moeten aanpassen aan culturele normen die ze nog niet begrijpen. Door begeleiding in het migratieproces te ontvangen kunnen mensen sneller weer in evenwicht komen en de toegevoegde waarde van deze ervaring integreren. Multiculturaliteit is dan een rijkdom en geen beperking.

De manier, de motivatie en de omstandigheden waarmee het land van herkomst is verlaten heeft veel impact op het leven dat later opgebouwd wordt. Vluchtelingen weten dit al te goed. Vaak blijven er ook in de volgende generaties sporen van deze levenservaring. Volwassen kinderen van migranten of mensen, die uit de Nederlandse kolonies na de Tweede Wereld oorlog naar Nederland zijn gekomen, weten vaak nog goed hoe het is geweest. Het zich aanpassen, niet opvallen, ouders ondersteunen in de nieuwe omgeving of de nieuwe taal.

Door het leven in verschillende landen, in aanraking komen met verschillende culturele achtergronden, het aangaan van relaties met mensen uit verschillende landen en culturele achtergronden heb ik een gevoeligheid ontwikkeld in welke normen en waarden in verschillende landen als ‘normaal’ worden ervaren. De wereld is immers groot en divers. Ik wordt geraakt door de verscheidenheid van culturen, talen en diversiteiten. Deze passie is vroeger een motivatie geweest om talen te studeren en het geeft me nu gedrevenheid in het begeleiden van mensen met andere culturele achtergronden.