Relatietherapie helpt mensen door crisisfases heen. In alle relaties ontstaan er af en toe crisismomenten. Deze kunnen, door begeleiding en therapie, groeimomenten worden.

Als we een relatie aangaan, brengen we een rugzak mee met allerlei normen en waarden, verwachtingen, patronen die we van onze ouders geërfd hebben en allerlei angsten. In een relatie worden oude wonden geraakt waardoor oude pijn opnieuw geactiveerd wordt. Met verwijten, irritaties en frustraties als gevolg die op hun beurt de communicatie belemmeren.

Het helen van de oude pijn en patronen die in een relatie ontstaan kan een heel waardevol proces zijn. Door het loslaten van angsten ontstaat meer ruimte voor begrip en kan een diepere verbondenheid in de relatie ontstaan. De relatie krijgt meer waarde.

Sommige mensen zoeken relatietherapie om een relatie op een vredige manier te beëindigen. Dit geeft de kans om alles te kunnen zeggen wat mensen nodig hebben om te zeggen. Het geeft waardigheid terug en helpt mensen het rouwproces makkelijker te doorgaan. Mensen kunnen eigen liefde en waardigheid herstellen.

Elke relatievorm is welkom. Tijdens mijn werk heb ik meerdere heteroseksuele stellen begeleid, maar ook homo en lesbische stellen.

Relatietherapie kan ook andere vormen van relaties betreffen zoals familiebanden. Sessies tussen moeder en dochter, of moeder en zoon, of met vader, of als iemand een broer of een zus willen meenemen, vallen in het kader van systeemtherapie. Intergenerationele therapie kan mensen helpen om oude blokkades los te laten, die een helende uitwerking kunnen hebben.