In mijn praktijk geef ik ook persoonsgerichte supervisie en leertherapie.

Cognitieve kennis en technieken zijn overdraagbaar, en sensitiviteit en empathie kunnen verder ontwikkeld worden. Bewustzijn van het eigen levensproces, reflectie en leren door ervaringen, zijn nodig om de geraaktheid in de therapie als instrument te kunnen gebruiken.

Supervisie biedt de kans om te groeien en leren door processen die zich in de therapie aandienen. Overdracht en tegenoverdracht spelen altijd een rol in de behandeling. Deze kunnen een ongewenste uitwerking hebben of kunnen juist een tool worden in de behandeling. Behandelaars kunnen indirecte traumatisatie beleven, wat ook tweedegraads trauma genoemd wordt. Oude wonden kunnen in een parallel proces opnieuw worden geraakt. Behandelaars kunnen last krijgen van compassion fatigue en door het proces bij de cliënt te veel emoties voelen of juist zich afsluiten. Begeleiders die emoties onderdrukken zullen sneller gevoelloos worden in de therapie en dus minder in staat zijn om met de cliënt te verbinden. Het parallel proces kan een startpunt zijn voor een groeiproces van de begeleider, zowel persoonlijk als professioneel, zodat in de toekomst meerdere therapeutische interventies mogelijk zijn.

Mogelijke onderwerpen in de supervisie zijn: het weer op gang brengen van een vastgelopen therapeutische relatie en/of het bewust worden van blinde vlekken. Bespreekbare onderwerpen: ethische dilemma’s, inzichten in bepaalde casuïstiek, parallelle processen, irritaties, geraaktheid, gevoelloosheid, vermoeidheid, onzekerheid, machteloosheid, depressie en tweedegraads trauma. In overleg met de supervisant wordt het aantal bijeenkomsten vastgelegd. Er worde geen minimaal aantal bijeenkomsten gehanteerd en de onderwerpen zijn uiteraard vrij in te brengen. Bij mij krijgt de supervisant een open en oordeelloos proces in de supervisie, waarbij de focus op het leren en het groeiproces ligt, zowel persoonljk als professioneel.

Therapeuten van allerlei disciplines zijn welkom: psychotherapeuten, psychologen, social workers, verpleegkundigen, coaches, counselors en andere hulpverleners.

Mijn scholing voor supervisor heb ik gevolgd bij InHolland (algemeen) en Cure&Care Development (gespecialiseerd in GZ-psychologen). 

Testimonials:

‘Als master studente dansbewegingstherapie is Lidia gedurende een bepaalde periode mijn supervisor geweest in de interculturele psychiatrie. Haar cultuur sensitieve aanpak is van onschatbare waarde geweest in mijn leerproces in het werken met de migrantendoelgroep.’ 
L.K.