zie mogelijke werkwijzen

Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie die gebruik kan maken van lichte trance, vergelijkbaar met dagdromen, meditatie of een diepe ontspanning. Iedereen beleeft vergelijkbare momenten van diepe en gerichte concentratie tijdens het autorijden of bij een boeiende film, tijdens het sporten, als je een lekkere massage krijgt, tijdens het bidden, of in de momenten tussen waken en slapen.

De therapeutische trance is een ontspanning die het mogelijk maakt het denken even aan de kant te zetten en sneller contact met het onbewuste te maken, terwijl de cliënt wel alert blijft. Zo kunnen mensen zich bewust worden van hun onderdrukte emoties en ervaringen, deze doorvoelen en uiten, waardoor meer innerlijke ruimte ontstaat en nieuwe hulpbronnen ontdekt kunnen worden.

Door de veilige ruimte die tijdens de therapie ontstaat worden veel momenten van natuurlijke trance gecreëerd. Deze momenten worden benut om snel tot de essentie te komen van wat zich van binnen speelt. Nieuwe inzichten komen rechtstreeks van onze geest of ziel. Dit proces van bewustwording maakt het mogelijk dat veranderingen op een heel diep niveau kunnen plaatsvinden, waardoor in relatief korte tijd veel vooruitgang geboekt kan worden.

Er wordt gestreefd naar een korte behandelingsperiode. Afhankelijk van de problematiek tussen de vijf en de tien sessies. De frequentie van de sessies en de methode worden samen met de cliënt besproken en is meestal om de twee weken. Elke sessie is een stap vooruit in de persoonlijke groei. Elke sessie kan op zichzelf of in de samenhang van het therapeutische proces een bijzondere waarde hebben.

De cliënt staat als persoon altijd centraal in de therapie, wordt als een uniek individu gezien, wordt met respect en zonder oordeel behandeld en neemt zelf beslissingen over het verloop van de therapeutische behandeling.

Hypnotherapie kan heel goed samengaan met de meeste andere vormen van therapie.

Mogelijke werkwijzen

Hypnotherapie is een verzameling van verschillende werkwijzen die ook in combinatie met elkaar ingezet kunnen worden. De meeste maken gebruik van trance maar deze is niet noodzakelijk.

 • EMDR (Eye Movement Desensitisation Reprocessing)
 • Familieopstellingen
 • Gesprekssessies
 • Werken met delen of Egostate
 • Innerlijk-kind werk
 • Ontspannings- en ademhalingsoefeningen
 • Rebirthing
 • Imaginatietechnieken
 • Regressie en reïncarnatietherapie
 • Genetische regressie
 • Visualisatie
 • Focussen
 • Werken met dromen
 • Losmakingsrituelen
 • Kerntransformatie
 • NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)
 • Voice dialogue
 • Simontontherapie
 • Mindfulness