Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Er wordt een dossier van het therapeutische proces gemaakt. Het dossier bevat een samenvatting van informatie die, tijdens de intake, door de cliënt wordt gegeven en een aantekeningen van de sessies. Ook wordt er correspondentie met andere behandelaars of instanties in opgenomen die betrekking heeft op de therapie. Informatie wordt uitgewisseld alleen na expliciete toestemming van de cliënt. De wet WGBO, (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) bepaalt dat het dossier wordt 20 jaar bewaard.

Om de privacy te waarborgen wordt het dossier alleen in analoge vorm, dat wil zeggen op papier gevoerd.

Ik heb als enige toegang tot het dossier en dit wordt in een, met slot, afgesloten ruimte bewaard.

Als therapeut heb ik geheimhoudingsplicht. Beroepsgeheim is ook volgens wet bepaald.

Mocht ik, door ziekte of overlijden, niet meer in staat zijn om met de therapie door te gaan zal een waarnemend therapeut ingeschakeld worden. De waarnemend therapeut heeft toegang tot jouw dossier.

Intercollegiaal overleg vindt plaats na anonimisering van de data in het dossier.

De nota bevat alleen essentiële informatie: naam, adres, geboortedatum, datum van behandeling, type consult en prestatiecode, kosten.