Geschillen of klachten

Als je een klacht hebt, bespreek die dan eerst met mijzelf. Als wij er niet uit zouden komen, kun je een beroep doen op een klachtenfunctionaris die bij u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Klachten kunnen bij de beroepsvereniging NBVH (www.hypnotherapie.nl) ingediend worden.

In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) die valt onder hun Tuchtrecht. (www.tcz.nu)